ठाणे जिल्हा अहवाल

जनदूत टिम    25-Apr-2020
Total Views |
Corona00123_1  
 
एकूण संदर्भित / लक्षणात्मक - ४३७२
सकारात्मक संख्या - ६१५
नकारात्मक आढळले- ३०५६
एकूण मृत्यू - १९
डिस्चार्ज / रिकव्हर्ड - १२८
टीएमस - २०९ (रिकवर ३३ मृत्यू ८)
केडीएमसी - ११७ (रिकवर ३७, मृत्यू ३)
एनएमएमसी - ११२ (रिकवर २७, मृत्यू ४)
एमबीएमसी- १२९ (रिकवर २४, मृत्यू२)
यूएमसी- २ (रिकवर १)
भिवंडी - 9
अंबरनाथ- ४ (रिकवर २, मृत्यू १)
बदलापूर- १६ (रिकवर १, मृत्यू १)
ठाणे ग्रामीण- १७ (रिकवर ३)